Categories
Ekonomia Ważny Wpis

Dezintegracja

Najczęściej zadawane pytanie jakie otrzymuje brzmi ‘jak długo jeszcze potrwa, zanim dolar całkowicie utraci swoją siłę nabywczą?’. Aby dać odpowiedź można trochę pobawić się liczbami, na razie nie jest to karalne.

Przy okazji odkrycia ciągu fibonacciego czy choćby fraktali raz po raz okazywało się, że w naturze takie same prawa matematyki opisują podobne zjawiska. Weźmy dwa ciągi liczb:

96 387
88 390
80 390
80 340
80 290
80 278
80 279
127 270
120 309
129 360
256 409
400 444
600 600
636 695
670 871
820 970
1135 1219
1975  
4000  
9800  

Widać pewne podobieństwo, prawda? Najpierw mamy (1) okres niewielkiej zmienności, potem następuje (2) wzrost o zbliżonej dynamice, na koniec (3) liczby z lewej strony gwałtowenie wzrastają przy czym z prawej brakuje ich odpowiednika. Spójrzmy na wykres:

Update – z niewiadomych przyczyn urwalo mi polowe wpisu. Do tematu powroce za kilka dni, gdy czas pozwoli na powrot do rzeczywistosci. A na razie zycze wszystkim wesolych swiat!

Share This Post

2 replies on “Dezintegracja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *