Poglądy autora

  1. Zmiany konstytucyjne

Zmiana ustroju Polski. Porzucenie systemu demokracji przedstawicielskiej na rzecz demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski.

Oparcie ustroju państwa na koncepcji republikańskiej, gdzie każda jednostka jest wolna i większość nie narzuca jej swej woli, o ile jednostka nie narusza niczyjego dobra.

Wprowadzenie do konstytucji zapisu, że żaden czyn nie jest przestępstwem, o ile nie prowadzi do poszkodowania innej osoby (ofiary). Sprawcę czynu nie zalicza się do ofiar.

Wprowadzenie do konstytucji zapisu, że zadłużanie państwa jest nielegalne. Pożyczki dotychczas udzielone państwu zostają skonwertowane na obligacje 50 letnie z zerowym oprocentowaniem.

Oparcie złotówki na złocie.

Usuwanie wszystkich martwych przepisów w Konstytucji.

 

  1. Zmiany prawne

Przywrócenie kary śmierci.

Obowiązkowe świadczenie pracy przez więźniów.

Dwukrotnie wyższy wyrok za przestępstwa dokonane na osobach niepełnosprawnych (dzieci, starcy, inwalidzi, chorzy psychicznie).

Możliwość obrony miru domowego z użyciem broni palnej. Odejście od obecnych rygorystycznych przepisów dotyczących obrony koniecznej.

Odejście od przepisów chroniących podejrzanych i skazanych. Dopuszczenie publikacji wizerunku i danych osobowych.

Zastąpienie wyroków w zawieszeniu krótkimi aresztami.

Legalizacja aborcji.

Usankcjonowanie małżeństw tej samej płci.

Likwidacja przywilejów górników, rolników, nauczycieli i wszystkich innych grup zawodowych.

Depenalizacja stręczycielstwa i opodatkowanie branży.

Depenalizacja niektórych narkotyków i opodatkowanie branży.

Wprowadzenie programu „polski paszport za inwestycje” wzorem niektórych państw UE.

Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za kłamstwa w reklamach.

Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za niezrealizowane obietnice wyborcze.

Wprowadzenie skutecznej procedury upadłości konsumenckiej.

Drastyczne obniżenie stawek pobieranych przez notariuszy.

Wprowadzenie odpowiedzialności prawnej urzędników. Za popełnione błędy płaci urzędnik z własnej kieszeni.

Ograniczenie ilości wydawanych aktów prawnych. Jak najmniejsza regulacja aktywności podejmowanych przez obywateli.

Wprowadzenie limitu etatów urzędniczych przypadających na milion obywateli.

Zatrudnienie firm doradczych celem optymalizacji działania urzędów, co ma prowadzić do ograniczenia ilości etatów oraz wydatków.

Analiza i wprowadzenie rozwiązań ułatwiających życie obywateli, stosowanych w innych krajach.

Przeniesienie większości czynności urzędowych do Internetu.

 

  1. Zmiany podatkowe

Likwidacja osobnych składek ZUS / KRUS i ich wliczenie do stawek podatku dochodowego.

Objęcie rolników podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania i wprowadzenie progresywnej skali podatkowej. Proponowany wygląd połączonej skali podatkowej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

0 do 12 000 zł rocznie – 0%

12 001 zł do 84 000 zł rocznie – 30 % od nadwyżki ponad 12 000 zł

84 001 zł i więcej – 25 200 zł podatku plus 50 % od nadwyżki ponad 84 001 zł

Uproszczenie systemu podatkowego, likwidacja ulg, kart podatkowych i ryczałtu. Obliczenie rocznego podatku dochodowego powinno mieścić się w kilku wierszach.

Likwidacja wczesnych emerytur poprzez stanowcze ich opodatkowanie. Emeryci w wieku do 60 lat płacą 99% podatku od pobieranej emerytury.

Likwidacja zwolnienia z VAT dla banków i instytucji finansowych.

Wprowadzenie wysokiej akcyzy na reklamy emitowane w radio, TV i na billboardach.

Prywatyzacja służby zdrowia.

 

  1. Ochrona środowiska

Program budowy elektrowni atomowych, zastąpienie energetyki węglowej atomową.

Przygotowanie się do budowy instalacji produkujących paliwa syntetyczne z węgla, na wypadek perturbacji związanych z Peak Oil.

Wprowadzenie kaucji zwrotnych za wszystkie butelki plastikowe i szklane o pojemności większej niż 100 ml.

Narodowy program czystości. A. Sprzątanie lasów i innych terenów publicznych z wykorzystaniem osadzonych. B. Wprowadzanie czystości powietrza poprzez eliminację kotłowni przydomowych na rzecz ogrzewania elektrycznego (atom). C. Zwalczenie nielegalnego zrzutu nieczystości do rzek i wód gruntowych. D. Recykling jak największej ilości odpadów.

 

  1. Obrona narodowa

Oparcie obrony kraju na armii zawodowej wspieranej armią ochotniczą (pospolitym ruszeniem). Przeszkoleniem wojskowym mają być objęte jak największa ilość obywateli. Szkolenia mają być dobrowolne i jak najkrótsze. Za udział w szkoleniu wypłacane jest wynagrodzenie. Mundury i broń mają być przechowywane przez obywateli, amunicja ma być wydana w momencie zagrożenia.

Członkostwo w NATO powinno być traktowane jako element o niepewnej przydatności. Nie wolno opierać doktryny obrony o wsparcie NATO.

Należy unikać wysyłania wojsk polskich do działań poza granicami kraju.

Bezpieczeństwo narodowe należy opierać o inwestycje dokonane przez Niemców i Rosję, licząc, że nie opłaca się im atakować i niszczyć kraju, w którym zainwestowało się spore środki.

 

  1. Rozdział państwa od religii

Weryfikacja zasadności przejęcia majątku przez Kościół Katolicki w ramach Komisji Majątkowej i darowizn dokonanych przez administracje państwową.

Opodatkowanie przychodów kleru na zasadach ogólnych.

Ustalenie pełnej listy ofiar księży-pedofilów, pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców jak również ich przełożonych, którzy nie reagowali na popełniane przestępstwa.

Zwolnienie kapelanów służb mundurowych z etatów opłacanych przez budżet państwa.

Zakończenie finansowania przez państwo zajęć z religii, uczelni religijnych i innych wydatków na rzecz Kościoła Katolickiego.

Likwidacja Funduszu Kościelnego.

Zakaz uczestniczenia urzędników i polityków w obrzędach religijnych w ramach obowiązków zawodowych. Państwo i aktywność religijna muszą zostać oddzielone jako że państwo jest świeckie i nie jest częścią żadnego kościoła.

21 replies on “Poglądy autora”

Program bardzo OK. Trudno go nie poprzeć , choć rzeczywistość za oknem skrzeczy !

Podpisuje sie pod większością poglądów zwłaszcza z tym klerem, myślę tylko, że zamiast atomu lepsze były by bardziej nowoczesne i przyszłościowe technologie blokowane przez różne lobby, mam na myśli silniki wodorowe, magnetyczne, albo i stare ale unieszkodliwiane skutecznie np wiatr, woda, słońce. Generalnie uważam, że powinno się iść w stronę dywersyfikacji źródeł energii. Z atomem jest problem u nas z odpadami bo nigdzie niedługo nie będzie można ich składować i nikt przychylnym okiem na to nie patrzy jak mu pod nos utykają składowiska. To kosztuje a są lepsze sposoby i czyste. Niestety ktoś bardzo w Polsce potrzebuje monopolu na energię elektryczną, nawet kosztem niedoborów ściąganych z zagranicy w chwilach szczytów i przeciążeń.

Dużo rzeczy mądrych i prostych (nie prostackich). Lecz te związane z klerem w większości nie popieram. Szanowny Panie ja rozumiem, że można kościoła nie lubieć, ale nasze społeczeństwo bynajmniej w statystykach 90% katolickie, a faktycznie ok. 50, choź może i ciut mniej również płaci podatki i również ma możliwość decydowania czy takie rzeczy mają być opłacane z podatków czy też nie. Kwestie funduszu kościelnego oczywiście wymagają rozmów i możliwe również, że zmian lecz likwidacja dała by kościołowi pełne prawo do pozwania Polski, a i również pewnej wygranej w sądach, nie wspominając o trybunałach międzynarodowych.

1. Zmiany konstytucyjne
Zmiana ustroju Polski. Porzucenie systemu demokracji przedstawicielskiej na rzecz demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski.
Nie ma opcji. Źródło systemu szwajcarskiego tkwi jeszcze w średniowieczu, zupełnie inne realia społeczno-polityczne. W żadnym innym państwie tej wielkości to nie funkcjonuje. Szwajcarzy, pisząc swoją konstytucję (nowa z 1999) zaczynali w XIX w., mając po drodze na tym tle wojnę domową i wiele innych konfliktów- także jak mówię- system ten jest niepowtarzalny. Poza tym, w dwudziestoleciu międzywojennym w ich referendach głosowało po 70-80% obywateli. Dziś… no cóż, widać dobrobyt sprawia, że społeczeństwo odwraca się od spraw publicznych- średnia frekwencja za ostatnich kilkanaście lat to coś koło 30-40%…

Wprowadzenie do konstytucji zapisu, że zadłużanie państwa jest nielegalne. Pożyczki dotychczas udzielone państwu zostają skonwertowane na obligacje 50 letnie z zerowym oprocentowaniem.

Nie lubię takich skrajnych haseł. Poza tym, jako nabywca obligacji SP, nie życzę sobie tego.

Oparcie złotówki na złocie.

W dzisiejszym świecie pieniądza fiducjarnego nasza nowa złotówka byłaby jak reinkarnowany dinozaur.

Możliwość obrony miru domowego z użyciem broni palnej. Odejście od obecnych rygorystycznych przepisów dotyczących obrony koniecznej.

Łyżką, nie chochlą. Zacząłbym od broni i amunicji nieletalnej, a przede wszystkim- wykreślenie zapisu o przekroczeniu obrony koniecznej. Tu jest największa bolączka.

Depenalizacja stręczycielstwa i opodatkowanie branży.
Depenalizacja niektórych narkotyków i opodatkowanie branży.
To spowodowałoby pojawienie się polskiej Yakuzy. Sama depenalizacja nic nie da, bo legalną już branżę opanują ci, którzy na niej dotychczas siedzieli… Trzeba by zrobić przynajmniej okresy przejściowe, w czasie których dostęp do rynku miałyby jedynie wybrane podmioty, albo wprowadzić państwowy monopol.
Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za niezrealizowane obietnice wyborcze.
W Australii istnieje coś w tym guście.
Przeniesienie większości czynności urzędowych do Internetu.
Pamiętajmy, że Internet nie jest zbyt bezpiecznym miejscem. Trzeba najpierw stworzyć odpowiednią infrastrukturę- funkcjonalną i instytucjonalną.

Uproszczenie systemu podatkowego, likwidacja ulg, kart podatkowych i ryczałtu. Obliczenie rocznego podatku dochodowego powinno mieścić się w kilku wierszach.

Uproszczenie niekoniecznie oznacza ułatwienie. Niektóre ulgi, np. inwestycyjna, rzeczywiście mają charakter przerostu formy nad treścią. Ale większość bym zostawił. Co do formularza, korzystając z e-deklaracje w 5 min można się rozliczyć.

Likwidacja wczesnych emerytur poprzez stanowcze ich opodatkowanie. Emeryci w wieku do 60 lat płacą 99% podatku od pobieranej emerytury.

Już pisałem przy obligacjach. Poza tym mam swoją wersję systemu eme.

Likwidacja zwolnienia z VAT dla banków i instytucji finansowych.
Wprowadzenie wysokiej akcyzy na reklamy emitowane w radio, TV i na billboardach.

Jakoś nie widzę tego.

Prywatyzacja służby zdrowia.

Przypominam, że dzisiaj większość lekarzy pierwszego kontaktu działa na własny rachunek. Efekt… Sama prywatyzacja nic nie da, jesli nie będą za tym szły inne kroki.

Program budowy elektrowni atomowych, zastąpienie energetyki węglowej atomową.

Koszt budowy elektrowni atomowych o łącznej mocy 10 GW to około 150 000 000 000 PLN. A wszystkich elektrowni węglowych mamy 40 GW.

Przygotowanie się do budowy instalacji produkujących paliwa syntetyczne z węgla, na wypadek perturbacji związanych z Peak Oil.

O peak oil słychać od lat 70. Od tamtego czasu zapasy ropy jakoś drastycznie nie stopniały, wciąż są odkrywane nowe złoża. Acz kierunek sam w sobie nie jest zły.

Oparcie obrony kraju na armii zawodowej wspieranej armią ochotniczą (pospolitym ruszeniem). Przeszkoleniem wojskowym mają być objęte jak największa ilość obywateli. Szkolenia mają być dobrowolne i jak najkrótsze.

Modne ostatnio. Tak odbijamy się od Szeremietiewa do Kozieja. A czemu nikt nie wpadł na to, żeby mieć NORMALNĄ armię?

Bezpieczeństwo narodowe należy opierać o inwestycje dokonane przez Niemców i Rosję, licząc, że nie opłaca się im atakować i niszczyć kraju, w którym zainwestowało się spore
środki.

Dyskusyjna teza.

Z resztą mniej lub bardziej się zgadzam.
Pozdrawiam

Ciagle sie klocimy podczas gdy po przeczytaniu tych “pogladow autora” dochodze do wniosku ze zgadzamy sie w jakis 90%.Dziwne ze 10% az tak moze ludzi poroznic.

Legalizacja aborcji.
Świetnie! Pozwalajmy mordować polskich obywateli! A co tam… jesteśmy przecież wolni!

Usankcjonowanie małżeństw tej samej płci.
Jeszcze lepiej! Pierzmy dzieciom mózgi już w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolu, że gej jest ok, a masturbacja jest świetną formą rozładowania napięcia! Wtedy będziemy mieli wykwalifikowanych polakuuff, zdolnych w przyszłości do wykonywania każdej, nawet bardzo wymagającej pracy.

Pojechałeś chłopie… I to ma być niby prawica… Żenada :[
Szkoda, bo wydawało mi się, żeś rozsądny gość gdy obejrzałem kilka Twoich filmów…

Z wielka uwagą przeczytałem dział w którym zawarł Pan swoje Poglądy polityczne. Z wieloma w 90 % jestem w stanie się zindentyfikować. Ale za żadnego ch..ja nie jestem w stanie zrozumieć Pana poparcia i akceptacji poglądów pani Klaudii Jachiry. Przecież to jest intelektualne dno. Mogę zrozumieć nienawiść do kościoła, religii, itp. ale ona ze swoim zachowaniem, poglądami, ośmiesza siebie i każda sprawę, z którą jest związana… Tego naprawde nie mogę zrozumieć, tym bardziej że z Pana deklaracji wynika że jest Pan “wolnościowcem”. p.s. jest Pan dla mnie autorytetem w zakresie inwestycji w złoto itp.

“Dwukrotnie wyższy wyrok za przestępstwa dokonane na osobach niepełnosprawnych ” a za chwile “legalizacja aborcji” lol To niepełnosprawnemu nie mozna zrobic krzywdy a dzieciaka w brzuchu mozna zabić ????

Już wiem że, nie możemy liczyć iż jakakolwiek władza zechce uczynić cokolwiek dobrego dla nas. Dziwi mnie tylko Pańska naiwność. Postulat wprowadzenia standardu złota to obecnie “marzenie ściętej głowy” jak mawiała moja babcia. Który rząd pozbawi się dobrowolnie narzędzia do drenowania mas jakim jest inflacja. Tak na marginesie.
Ja podejrzewam iż Kennedy zapłacił życiem za próbę wprowadzenia standardu srebra. Ale, ludzie tacy jak Pan obracający metalami szlachetnymi powinni dążyć do zmian w prawie które ułatwiały by obrót złotem, srebrem itd. Tak by złoto i srebro stały się środkiem płatniczym obok banknotów NBP. Trzeba oddolnie wprowadzać kulturę obrotu srebrem i złotem. Podejrzewam że, ludzie z Pańskiej branży znają niektórych bogatych biznesmenów i polityków. Możecie ich przekonywać by łagodzili prawo dotyczące obrotu metalami szlachetnymi. Próbowałem kilkakrotnie zapłacić srebrnym liściem za zakupy na bazarku. Cmokali, oglądali… niektórzy potrafili przy pomocy smartfona sprawdzić bieżący kurs srebra. Ale nikt nie przyjął takiej zapłaty. I mnie to boli. Złoto i srebro są dobrymi środkami do ochrony własności. A własność to wolność.

“Owszem, płód który ma np brak mózgu powinno się móc usunąć. Płód to nie dzieciak.
Katolska propaganda znowu wygrała, z tego co widzę.”

A jeśli jednak ma mózg i się w pełni prawidłowo rozwija? Nie jestem katolikiem ale sytuacja, w której zdrowy 8-miesięczny “płód” może być “usunięty”, a jednocześnie wcześniakom przypisuje się status dziecka jest nie do przyjęcia.

To moze wzorem Niemiec oddzielic calkowicie wydatki panstwa na kosciol w formie podatku koscielnego. Obowiazkowy dla wszystkich deklarujacych sie jako katolicy w zamian jednak zakaz pobierania jakichkolwiek datkow obowiazkowych za sluby czy pogrzeby. Z tego i tylko tego bedzie od strony panstwa finansowany kosciol Zaloze sie ze przy podatku ok 500zl rocznie nagle formalna przynaleznosc do kosciola spadnie. ludzie realnie beda decydowali o wydatkach na kosciol dopiero kiedy te wydatki beda osobiste i dedykowane na konkretny cel. Nadmienie ze kosciol zwalcza wszelkie pomysly wprowadzenia podatku koscielnego z niesamowitą zajadłością.

No człowieku.
O takie punkty ja walczę od lat – lokalnie, wśrod znajomych czy w internetach 😉
Najtrudniejsze dla ludzi jest oddzielenie sacrum od profanum – pkt 6 – nie wiem ile wody musi upłynąć w Wiśle, żeby do tych pustych łbów trafiła ta prosta zasada.

Zaczynam przeglądać ten blog.
Pozdrawiam

Ten punkt też zwrócił moją uwagę. Jestem przeciwnikiem aborcji jako po prostu zabijanie człowieka. Ale powiedzmy sobie jasno 90 % postulatów jest słusznych.

Proszę o prywatną odpowiedź na rw166…….
Czy to prawda, że Katarzyna Sobczyk nie tylko “popijała w Lurze”, ale podobno miała dużo większy problem w Chgo?
Słyszałem to od kogoś, kto kiedyś (już nie!) żył na ulicy.
Za cytowanie czyichś słów pewien facio skoczył do gardła (zamiast: “wiesz, mam inną opinię”) z wulgarną pyskówką.
Dziękuję z góry.
Rich

Z wiekszoscia sie zgadzam i to zdecydowanie. Jak sadze zgaduje motywacje jednego punktu, ale sie z nim nie zgadzam “Przywrócenie kary śmierci.” Skazanie kogos na dozywocie mozna od biedy naprawic, jak zadoscuczynic kare smierci, ktora okazuje sie bledna? I tylko z tego powodu, omylnosci ludzkiej + nienaprawialnosci jestem przeciw temu punktowi.

Najbardziej mi brakuje punktu: odejście od równości głosu, na rzecz wagi głosu uzależnionej od wysokości płacenia podatku, no bo chcę być większym udziałowcem jak płacę więcej, poza tym to nieco równoważy problem demokracji gdzie zdemoralizowana część społeczeństwa w swej liczbie wygrywa głosowania na złodziejstwo czy tam socjalne rozwiązania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *