Categories
Polityka

Święto Konstytucji

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Tu jest jej treść.

Konstytucja USA została uchwalona 17 września 1787, a pierwsze 10 poprawek (czyli dodatkowych praw obywateli USA) zaproponowano 25 września 1789  i ratyfikowano 15 grudnia 1791. Tu jest pełna treść.

Zachęcam do przeczytania obu dokumentów. Szybko pójdzie, to raptem kilkanaście kartek.

Warto pamiętać, że Amerykanie napisali swoją konstytucję trzy lata wcześniej. Co za tym idzie, jej treść musiała być znana autorom Konstytucji 3 maja. 

Teraz, po lekturze, czas na refleksje wynikające z porówniania obu dokumentów. Przemyślenia można zostawiać w komentarzach.

Share This Post

2 replies on “Święto Konstytucji”

Mnie wystarczyła lektura I. Religia panująca (PL) vs I. Poprawka (US) – to nie kilka lat różnicy, a kilka wieków!

Nie czytałem wczesniej amerykańskiej ale jest ciekawa – np
§10. Żaden stan nie może

– wypuszczać banknotów;

– uznawać za ustawowe środki płatnicze jakichkolwiek środków poza złotą lub srebrną monetą;

Artykuł III

§1. Władzę sądową Stanów Zjednoczonych sprawuje jeden Sąd Najwyższy oraz takie sądy niższe, jakie z biegiem czasu Kongres ustanowi i utworzy. Sędziowie zarówno Sądu Najwyższego, jak i niższych sądów pozostają na swym urzędzie, dopóki sprawują go nienagannie. Za swoją służbę otrzymują w określonych terminach uposażenie, które nie może być obniżone, dopóki pełnią swój urząd.

§2. Władza sądowa rozciąga się
– na spory, w których Stany Zjednoczone są stroną;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *