Categories
Ekonomia

Ankieta, tu i tam

Chciałbym się podzielić wynikami ankiety, która niedawno przeprowadzaliśmy przy okazji obchodów Światowego Dnia Oszczędzania (31.października). Miała ona na celu uzyskanie informacji, czy/w jaki sposób współcześni rodzice oszczędzają na przyszłość swoich dzieci. Badanie było anonimowe, przeprowadzane za pośrednictwem Internetu w październiku i listopadzie 2015 r. W badaniu udział wzięli losowo wybrani rodzice (324 osoby) i rodzice-czytelnicy bloga ekonomicznego slomski.us (220 osób), łącznie: 544 osób, bez ograniczeń terytorialnych. Do obu grup skierowano identyczne pytania. Poniższe wykresy pokazują szczegółowe odpowiedzi: GRUPA I (rodzice), GRUPA II (rodzice-czytelnicy bloga) -> także w tej kolejności należy odczytywać grafiki. Podobieństwa w odpowiedziach zaznaczyłem “wyboldowaniem”.

Na pytanie: Czy oszczędzasz na przyszłość Twojego dziecka? w obu grupach ok.70% respondentów odpowiedziało TAK. Różnica w obu grupach wynosiła 1%, z niewielką przewagą dla rodziców, którzy bloga nie czytają. Pozostałe osoby odpowiedziały NIE i w tym momencie zakończyły uzupełnianie ankiety, przesyłając jej wyniki.

W pytaniu: Na jaki cel oszczędzasz? możliwy był wybór wielokrotny.
Najwięcej rodziców w obu grupach przyznało, że oszczędza: NA EDUKACJĘ (54,6 % w grupie rodziców i 70,2% wśród czytelników bloga). Dalej w kolejności były WIĘKSZE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIECKIEM (szczepienia, wakacje, wyprawka szkolna, kursy językowe itp.) – 43,2% w grupie rodziców i 36,4% wśród czytelników bloga. NA MIESZKANIE DLA DZIECKA zbiera 26,4% w grupie I i 35,8% w grupie II.

Liczną grupę odpowiedzi w obu grupach stanowiły: INNE. W pierwszej grupie znalazły się następujące odpowiedzi: „dziecko samo zdecyduje na co” (4 osoby) „po prostu odkładam pieniądze, jakie dziecko dostaje przy różnych okazjach” (1 osoba), „stomatolog” (1 osoba), „przyszłość” (2 osoby), „na droższe zabawki” (1 osoba). W drugiej natomiast pojawiły się: „decyzja dziecka” (1 osoba), „start w dorosłość/życie” (5 osoba), „kapitał na założenie firmy” (1 osoba), „inwestycje” (1 osoba), „alkohol, używki, dziewice” (1 osoba), „dziś nie wiem – na czarną godzinę” (1 osoba).

12Podobna ilość respondentów w obu ankietach – w granicach 80% – na pytanie: Od kiedy oszczędzasz? odpowiedziała: OD URODZENIA DZIECKA.W obu grupach pojawiały się też podobne INNE odpowiedzi: „od ukończenia 1 roku” „długo przed zajściem w ciążę”, ”od momentu zajścia w ciążę”, „od kiedy zaczęłam planować ciążę, „od rozpoczęcia edukacji szkolnej”, „parę miesięcy przed zajściem w ciążę”, „ w trakcie ciąży”, „odkąd zarobki pozwolił mi oszczędzać”, „od czasu, gdy zaplanowaliśmy dzieci”.

34Do kiedy planujesz oszczędzać? – na to pytanie zdecydowana większość odpowiedziała DOPÓKI BĘDZIE MNIE NA TO STAĆ (74,7% w I grupie i 57,1% w II grupie), DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EDUKACJI (NP. STUDIÓW) 13,3% w grupie I i 27,3% w grupie II, DO 18 ROKU ŻYCIA odpowiedzi były w granicach 10% w każdej z grup z lekką przewagą rodziców-czytelników bloga (11%).

W odpowiedziach INNYCH padały także: „nie planuję terminu końca oszczędzania” (1 osoba), „zależy, co będzie pierwsze….ślub, mieszkanie czy inna potrzeba” (1 osoba), „aż zostanie osiągnięty cel wychowawczy” (1 osoba), „do 21 r.ż” (1 osoba), „do śmierci dziecka” (1 osoba). W grupie rodziców-czytelników bloga pojawiły się natomiast: „dopóki samo nie zobaczy sensu oszczędzania” (1 osoba), „pierwsze 7lat życia dziecka. Później procent składany będzie istotniejszych niż kolejne oszczędności” (1 osoba), „do 15 roku życia dziecka” (1 osoba), „dopóki dziewice się nie skończą” (1 osoba), „może do 21 roku ich życia”(1 osoba), „do uzyskania zaplanowanej kwoty” (1 osoba), „wyjście z domu/ustatkowanie się” (1 osoba).

56Na pytanie: Jaką kwotę jesteś w stanie odłożyć miesięcznie? najwięcej osób w grupie rodziców (59 osób, czyli 26,1%) wybrało ODKŁADAM CO MIESIĄC INNĄ KWOTĘ, podczas gdy w grupie czytelników bloga było to 31,8%. W grupie I najczęściej oszczędzano 100-149 zł (20,8%), w grupie drugiej powyżej 200 zł (aż 39%). Najrzadziej wybierano odpowiedź do 50 zł, choć procentowo różnice wyglądały znacząco inaczej: niespełna 10% wśród rodziców (9,3%) i tylko 2,6% wśród czytelników bloga.

78Na pytanie Jak często oszczędzasz? obie grupy odpowiedziały zaskakująco podobnie, z przewagą czytelników bloga. Tu aż 73% odpowiedziało CO MIESIĄC, podczas gdy wśród rodziców na tę odpowiedź zdecydowało się 67,1% wszystkich oszczędzających. GDY MAM NADWYŻKĘ PIENIĘDZY w obu grupach pozostaje na poziomie 18%, natomiast CO JAKIŚ CZAS oszczędza 14,9% rodziców i 9,2% rodziców-czytelników bloga.

910Z jakich metod oszczędzania korzystasz?
To pytanie jest najbardziej różniące obie grupy. Wśród rodziców najchętniej wybierane są KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE – niespełna 60% respondentów, na które decyduje się dużo mniej czytelników bloga – 42,6%. Ci z kolei najchętniej wybierają METALE SZLACHETNE (NP.ZŁOTO) 61,9%, o których wspomina tylko…7,6% rodziców. SKARBONKA pojawia się w granicach 20-24%, FUNDUSZ INWESTYCYJNY porównywalnie: 12,3%-14,2%, LOKATY BANKOWE wybiera 16,9% respondentów grupy I 26,5% grupy II. Co ciekawe, wśród rodziców INNE formy oszczędzania wybierało tylko 2,7%, podczas gdy wśród czytelników bloga aż 1/5! (dokładnie 20%).Wśród INNYCH wymieniono: „subkonto” (1 osoba), „nieruchomości” (1 osoba), „konto oszczędnościowo-pożyczkowe w miejscu zatrudnienia” (2 osoby), „kilka instrumentów oszczędnościowych” ( 1 osoba), „akcje” (2 osoby), „spekulacje” (1osoba), „inwestycje biznesowe” (1 osoba), „bitcoin” (1 osoba), „kryptowaluty” (1 osoba), „nieruchomości” (1 osoba).

1112W komentarzach do ankiety respondenci zamieścili m.in. następujące informacje:
– „posiadamy dwoje dzieci, każdemu oszczędzamy w podobny sposób” (wielokrotnie),
– „odkładamy wszystkie pieniądze, jakie dzieci dostają jako prezenty”,
– „mam troje dzieci, pracuje tylko mąż, nie mam z czego odkładać”,
– „oszczędzam, żeby móc kupić dziecku potrzebne rzeczy na bieżąco
(np. podręczniki, buty, ubrania)”,
– „oszczędzam też dla chrześnicy co miesiąc 50 zł na większe wydatki w przyszłości”,
– „mam 3 dzieci. Wierzę w Boga i nie muszę oszczędzać”,
– „jeszcze nie mam dzieci, ale już oszczędzam na ich przyszłość, czyli pośrednio także na swoją :)”,
– „3 dzieci, za oszczędzone pieniądze założyliśmy firmę, to moim zdaniem lepsza inwestycja w przyszłość dzieci niż chomikowanie kasy”,
– „rodzina 2+2. Co miesiąc przelewamy na “fundusz” dziecka kwotę 100zl * wiek dziecka”,
– „złoto srebro jest fatalna inwestycja, od czasu naganiania przez Słomskiego, spadło połowę”,
– „jak już wspominałem, dzieci jeszcze nie ma, ale to w końcu nie problem”,
– „dwoje dzieci w podstawówce, zamiast odkładać co miesiąc inwestuję w firmę rodzinną, którą dzieci mam nadzieję przejmą”,
– „trójka dzieci, fundusz na obecną chwile dla wszystkich wspólny, w wypadku mojej śmierci podział na równe części, a jeśli dożyję ich pełnoletności – wg potrzeb :)”,
– „jedno dziecko, poza stałymi wpłatami, wszystkie prezenty lecą na konto dziecka”,
– „dwoje dzieci. Oszczędzam na siebie. Dzieci sobie poradzą, a kiedyś może spadek dostaną”,
– „nie oszczędzam specyficznie na ten cel – jestem zamożny”.

UWAGA! W ankiecie celowo nie uwzględniano wysokości zarobków/budżetu miesięcznego przypadającego na rodzinę – ankieta nie bada powodów kierujących metodami oszczędzania,
a jedynie informuje, jakie są praktykowane.

Wnioski? Zostawiamy to czytelnikom.

Share This Post

1 reply on “Ankieta, tu i tam”

A na prawiczków nikt nie oszczędza?
Hmm w zasadzie nie ma znacznych różnic, pomijając brednie oszczędzania na używki to czytelnicy bloga znają więcej sposobów odkładania, czyli można przypuszczać, że lepiej dywersyfikują, ale mają też więcej kapitału.
Mój ogólny wniosek nie jest aż tak źle jak to w mediach przedstawiają.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *