Categories
Ze starego bloga

Oszustwo w liczbach

Oszustwo naukowe dość prosto jest zdemaskować. Wystarczy potrafić liczyć.

Zostałem poproszony o dokładne wyliczenia dotyczące ‘odkrycia’ prof. Nazimka. Proszę bardzo. Nazimek powołuje się na cenę metanolu na poziomie 40 groszy za litr. Przyjrzyjmy się, czy sztuczna synteza jest w ogóle możliwa z ekonomicznego punktu widzenia.

Ciepło spalania metanolu wynosi 22,61 MJ / kg, czyli przy gęstości metanolu 0,7918 g/cm3 daje to 17,9 MJ / dm3. Załóżmy bardzo optymistycznie, że odwracając reakcje, potrzebujemy takiego ciepła by wyprodukować metanol.

1 W = 1 Ws, czyli 17,9 MJ = 5,6 kWh. Tyle energii trzeba by wpakować w najlepszym razie, gdy nie mamy żadnych strat, na wyprodukowanie 1 litra metanolu. Przy cenie kWh na poziomie 50 groszy mamy koszt SAMEJ ENERGII na poziomie 2,80 złotych. To 7 razy więcej niż aktualna cena rynkowa metanolu !

Podejdźmy do zagadnienia z innej strony. Ile trzeba węgla do wyprodukowania 1 kg metanolu. Z energetycznego punktu widzenia potrzeba spalić około 1 kg węgla opałowego, żeby uzyskać 1 kg metanolu, albowiem ciepło spalania węgla opałowego zbliżone jest do ciepła spalania metanolu i wynosi w przybliżeniu 22 MJ / kg. Przy cenie węgla na poziomie 50 groszy za kg oznacza to, że energia chemiczna zawarta w węglu kosztuje więcej niż w metanolu, innymi słowy mówiąc, węgiel jest droższym nośnikiem energii niż metanol. Gdyby magicznie przenieść całą energie zawartą w kilogramie węgla do cząsteczek CO2 i H2O tworząc z nich metanol, koszt wytworzenia wyniósłby 50 groszy za kg – to już jest drożej niż metanol dostępny na rynku i czyni całą operację energetycznie nieopłacalną.

Jeżeli przypomnimy sobie, że węgiel musi być przetworzony na prąd (25 % sprawności) mamy współczynnik 4 – tyle razy więcej energii chemicznej w węglu przetworzone zostanie na metanol. Cena energii zużytej do produkcji skacze z teoretycznych 0,50 zł do 2 zł. Dodając do tego podatki mamy znowu 2,80 złotych za litr, co jest zgodne z powyższymi obliczeniami.

To wyliczeń trzeba również dodać sprawność promienników UV, rzędu 10 – 20 % i sprawność reakcji, rzędu 30 – 50 %. Wobec tego w rzeczywistości zużyje się 10 do 30 razy więcej energii elektrycznej. To podbija nam cenę z 2,80 do 28 – 84 zł za litr.

Reasumując – Nazimek naukowym oszustem. Jego koncepcja z ekonomiczno-energetycznego punktu widzenia nie ma szans na powodzenie. To właśnie dlatego, jak sam przyznaje, nikt nie zrecenzował jego pracy. Nie dlatego, że można coś tu ukraść, po prostu nikt uczciwy nie zrecenzuje mu tego pozytywnie.

Cała ta sprawa ma jednak drugie dno. Metanol jest jednak istotnym stadium pośrednim w produkcji syntetycznej benzyny :

węgiel => metanol => benzyny + LPG  

Polecam z zapoznaniem się z opisem działającej, możliwej technicznie i ekonomicznie technologii MTG.

Jest to znaczący krok w rozwoju znanej od 100 lat syntezy Fischera Tropscha – zamiast wydajności 19-36 % benzyn otrzymujemy 82 %. W świecie ogarniętym brakami paliw, w realiach post-Peak-Oil, zużywanie resztek węgla będzie jedynym wyjściem by pokrywać popyt na paliwa płynne.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *