Categories
Ze starego bloga

Józef ¦wiatło

Zachęcam do przeczytania niezwykle interesującej książki pt. ‘Mówi Józef ¦wiatło: Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955’.

¦wiatło był kluczowym pracownikiem X wydziału Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, poprzednika UB. Wydział ten zajmował się aresztowaniami najważniejszych urzędników i działaczy partyjnych w pierwszych latach PRL. Wcześniej ¦wiatło zajmował się zwalczaniem podziemia niepodległościowego. ¦wiatło bał się, że położy głowę w którejś z kolejnych czystek i w 1955 roku uciekł do USA.

Książka odkrywa kulisy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce oraz kulisy układów rządzących krajem w pierwszych 10 latach po wojnie. Lektura obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy uważają że komunizm miał jakieś pozytywne strony i jest w jakimkolwiek stopniu lepszy od faszyzmu. Otóż komunizm jest co najmniej równie zbrodniczy jak faszyzm. Obnoszenie się z czerwoną flagą czy Che Guevarą jest w moich oczach równoznaczne z posługiwaniem się symbolami faszystowskimi.

Z książki wyłania się obraz sytuacji w Polsce po zakończeniu wojny. Sowieci w roku 1945 chcieli w Polsce przejąć władzę, ale żeby to osiągnąć musieli osiągnąć dwa cele – zniszczyć polska inteligencję i polski kościół. Obie te grupy były skrajnie nieprzychylne komunistom.

Z klasą średnią poszło bardzo prosto, co do dziś powoduje tragiczne konsekwencje – brak elit i brak zdrowej tkanki narodu. Sowieckim poplecznikom wystarczyło zamordować lub wygnać z kraju czołowych przedstawicieli inteligencji i stworzyć nowe pokolenie ‘inteligencji’ z awansu społecznego. Już po kilkunastu latach pojawili się ludzie uważający Polskę LUDOWˇ za swoją ojczyznę. Do dziś spotykam takie szmaty rozpływające się nad tym jak wiele zawdzięczają Ojczyźnie Ludowej.

Drugi cel – zniszczenie kościoła – nie udał się, co przyznaje sam ¦wiatło w książce. Konsekwencja pozytywna była taka, że dzięki kościołowi upadł komunizm w Polsce i dzięki temu cały system komunistyczny zawalił się. Tak, trzeba jasno przyznać, że to dzięki polskiemu kościołowi istniała w Polsce silna opozycja i to upadek komunizmu w Polsce spowodował jego upadek w innych krajach ‘obozu krajów demokracji ludowej’. Patriotyczna, laicka inteligencja była zbyt słaba by móc dokonać jakichkolwiek zmian. To masy prostych rolników i robotników dokonały zmiany – choć pobudki były i religijne, i patriotyczne, i materialne.

Konsekwencja negatywną zwycięstwa kościoła jest to, że Polska jest dziś skansenem, krajem zacofanym cywilizacyjnie i światopoglądowo. Katolicyzm w Polsce jest bardziej katolicki niż sam papież. To w moim przekonaniu powoduje, że społeczeństwo wiele traci. Trzeba iść z postępem, kurczowe trzymanie się średniowiecznych zabobonów i uleganie rządom kleru nie jest korzystne dla Polaków. Klerykalizm powoduje, że Polska staje się Iranem Europy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *