Categories
Ze starego bloga

Pierwsze Prawo Słomskiego

Prawo to brzmi: W wektorze czasu wartość każdej waluty papierowej dąży do zera.

Współcześnie wszystkie systemy walutowe oparte są na pieniądzu papierowym (tzw. fiat currency) i nie są zabezpieczone złotem czy srebrem (parytet złota i parytet srebra). Wobec tego emitujące je banki centralne maja skłonność do zwiększania podaży pieniądza w obiegu, przez co zjawisko inflacji ma miejsce i wartość pieniądza maleje.

Spadek wartości pieniądza jest też spowodowany obowiązującym w bankowości systemem rezerw cząstkowych, umożliwiającym generowanie kredytu wielokrotnie przekraczającego depozyt stanowiący jego (kredytu) podstawę. W ten sposób rośnie podaż pieniądza na rynku i następuje jego dewaluacja.

Kurs dowolnego pieniądza papierowego nieustannie fluktuuje wobec innych walut, oraz srebra i złota. Zdarzają się okresy tymczasowego umocnienia się danej waluty (aprecjacja), lecz w długim okresie czasu zawsze działa Pierwsze Prawo Słomskiego.

Autorzy konstytucji USA zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa utraty wartości przez dolara USA. Z tego względu w Konstytucji USA znalazł się zapis ustanawiający złoto i srebro jako jedyne waluty legalne w USA. Jest to martwy przepis od 1971 roku, kiedy prezydent Nixon zniósł parytet złota w USA.

Powyzsza grafika obrazuje spadek wartosci kilku walut papierowych.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *